Tasarım Tescil

Tasarım haklarının kazanılması açısından, yeni olan, daha önceden hiçbir yerde ile paylaşılmamış ayırt
edici vasfına sahip tasarımların hakkı tasarımın müracaat sahibi adına ait olması adına oluşturulan
sistem çerçevesinde tasarım tescil yapılması gerekli olup. Tescil işlemlerinde hak sahipliği başvuru
sahibi tarafından alınabilmesi için tescil başvuru işlemin yapılması zorunludur.

Her tasarımın tasarım tescil edilemez. Toplum ahlakına aykırı ters düşen, kamu düzenini
bozacak ürünlere ait işlem yapılması kanunen yasaktır. Aynı zamanda belirgin ayırt edicilik
özelliği bulunmayan, yenilik vasfına haiz olmayan taklit amaçlı kullanılan tasarımlar Türk
Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilip koruma kapsamına alınması mümkün
değildir.

Tasarım tescil işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından gerçekleştirilir. Türk Patent tarafından yapılan tescil işlemleri Türkiye sınırları içinde koruma sağlamaktadır. Eğer yurt dışı bir ülkede tasarım
tescil korunma sağlanmak isteniyor ise başvuru yapılacak ülkenin işleyiş prosedürüne göre, tasarım
tescil başvuru yapılması gerekmektedir.

tasarim-tescil