Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda Kabul Edildi

Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yapılan düzenlemeler, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu ile tek çatı altında toplanıyor.

Altısı geçici olmak üzere, toplam 199 maddeden oluşan Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı, üç gün süren görüşmelerin ardından Genel Kurulda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Türk Patent Enstitüsü’nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı da “TÜRKPATENT” olarak düzenleniyor.

Kanun ülkemizdeki sınai mülkiyet sisteminin işlerliği açısından dönüm noktası olacak nitelikler taşıyor. Kanunla sınai mülkiyet sistemi özellikle hukuki açıdan oldukça güçlü bir yapıya kavuşmuş, sağlam bir kanuni zemine oturtulmuş oluyor.

Kanun ile patentlerde niteliğin artırılması için incelemesiz patent kaldırılıyor. Yine kaliteyi artırmaya yönelik faydalı model başvurusuna inceleme getiriliyor. İhlallere ilişkin davaların hızlıca sonuçlandırılması yönünde hukuki zemin güçlendiriliyor.

Patentlerin ticarileşmesini kolaylaştırmak için üniversite buluşları ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak için kamu kaynaklı proje buluşlarının hak sahipliğine ilişkin önemli düzenlemeler içeriyor. Üniversite buluşlarında hak sahipliği yükseköğretim kurumlarına verildiği gibi buluştan elde edilen gelirin en az üçte birinin buluşçuya verilmesi hususu yer alıyor.

Tescilli Markaların etkin kullanımına yönelik yapılan düzenlemelerle marka tescili yaptıranların tescillerini korumaları için belirli bir süre içinde gerçekten markalaşmaları gerekecek.

Tasarımlarda, coğrafi işaretlerde ilan süreleri kısaltılarak tescil süreleri hızlandırıldı, süreç basitleştirildi. Tasarımlarda niteliği artırmak için tasarım tesciline yenilik incelemesi getiriliyor. Coğrafi işaretlerde denetim sisteminin işlerliğini etkinleştirmek için önlemler alınıyor.